فیلتر محصولات
41
42
44
43
36
37
38
39
1
34
35
45
46
47
50
48
49
32

ورق استیل آلیاژ 430

ردیفضخامتابعادآلیاژحالتواحدقیمتافزودن به سبد خرید
۱ 0.45 MM1000 MM430 رول کیلوگرم تماس بگیرید   ارسال به سبد خرید
۲ 0.35 MM1000 MM430 رول کیلوگرم تماس بگیرید   ارسال به سبد خرید
۳ 0.55 MM1000 MM430 رول کیلوگرم تماس بگیرید   ارسال به سبد خرید

ورق استیل آلیاژ 304

ردیفضخامتابعادآلیاژحالتواحدقیمتافزودن به سبد خرید
۴ 1 MM1219 MM304 رول کیلوگرم تماس بگیرید   ارسال به سبد خرید
۵ 1.2 MM1219 MM304 رول کیلوگرم تماس بگیرید   ارسال به سبد خرید
۶ 1.2 MM1000 MM304 رول کیلوگرم تماس بگیرید   ارسال به سبد خرید
۷ 1.2 MM1500 MM304 رول کیلوگرم تماس بگیرید   ارسال به سبد خرید

ورق استیل آلیاژ 304L

ردیفضخامتابعادآلیاژحالتواحدقیمتافزودن به سبد خرید
۸ 0.6 MM1250 MM304L رول کیلوگرم تماس بگیرید   ارسال به سبد خرید
۹ 1.2 MM1250 MM304L رول کیلوگرم تماس بگیرید   ارسال به سبد خرید
۱۰ 1.2 MM1500 MM304L رول کیلوگرم تماس بگیرید   ارسال به سبد خرید
۱۱ 3 MM1250 MM304L رول کیلوگرم تماس بگیرید   ارسال به سبد خرید
۱۲ 4 MM1000 MM304L رول کیلوگرم تماس بگیرید   ارسال به سبد خرید
۱۳ 5 MM1500 MM304L رول کیلوگرم تماس بگیرید   ارسال به سبد خرید