شرکت تاجران ترخیص / محصولات / ورق استیل آلیاژ 304
فیلتر محصولات
41
42
44
43
37
60
39
45
46
59
61
63
32

ورق استیل آلیاژ 304

ردیفضخامتابعادآلیاژحالتواحدقیمتافزودن به سبد خرید
۱ 1.2 MM1219 MM304 رول کیلوگرم ۱۱۶,۰۰۰ تومان   ارسال به سبد خرید
۲ 1 MM1500 MM3042B رول کیلوگرم ۱۱۶,۰۰۰ تومان   ارسال به سبد خرید
۳ 1.20 MM1000 MM3042B رول کیلوگرم ۱۱۶,۰۰۰ تومان   ارسال به سبد خرید
۴ 1.20 MM1250 MM3042B رول کیلوگرم ۱۱۶,۰۰۰ تومان   ارسال به سبد خرید
۵ 1.20 MM1500 MM3042B رول کیلوگرم ۱۱۶,۰۰۰ تومان   ارسال به سبد خرید
۶ 1.5 MM1500 MM3042B رول کیلوگرم ۱۱۶,۰۰۰ تومان   ارسال به سبد خرید