شرکت تاجران ترخیص / محصولات / ورق استیل آلیاژ 304L
فیلتر محصولات
41
44
43
64
38
54
55
67
39
45
46
47
50
48
49
53
62
65
66
32

ورق استیل آلیاژ 304L

ردیفضخامتابعادآلیاژحالتواحدقیمتافزودن به سبد خرید
۱ 5 MM1500 MM304L رول کیلوگرم ۱۱۶,۰۰۰ تومان   ارسال به سبد خرید
۲ 0.4 MM1000 MM304L رول کیلوگرم ۱۳۳,۰۰۰ تومان   ارسال به سبد خرید
۳ 0.7 MM1250 MM304L 2B رول کیلوگرم ۱۲۷,۰۰۰ تومان   ارسال به سبد خرید
۴ 1.2 MM1000 MM304L 2B رول کیلوگرم ۱۱۹,۰۰۰ تومان   ارسال به سبد خرید
۵ 1.2 MM1500 MM304L 2B رول کیلوگرم ۱۱۹,۰۰۰ تومان   ارسال به سبد خرید
۶ 3 MM1250 MM304L 2B رول کیلوگرم ۱۱۹,۰۰۰ تومان   ارسال به سبد خرید
۷ 4 MM1000 MM304L No.1 رول کیلوگرم ۱۱۶,۰۰۰ تومان   ارسال به سبد خرید
۸ 0.6 MM1000 MM304LBA رول کیلوگرم ۱۲۷,۰۰۰ تومان   ارسال به سبد خرید
۹ 1 MM1250 MM304L 2B رول کیلوگرم ۱۱۹,۰۰۰ تومان   ارسال به سبد خرید
۱۰ 0.8 MM1250 MM304L 2B رول کیلوگرم ۱۲۷,۰۰۰ تومان   ارسال به سبد خرید